Żydowscy mieszkańcy ulicy Żeromskiego. Rok 1939.

Lista pochodzi ze spisu wyborców przygotowanego w kwietniu 1939 r. Zawiera zatem wyłącznie imiona i nazwiska tych mieszkańców, którzy posiadali prawo wybierać, czyli ukończyli 24 lata i od roku posiadali stały meldunek. Stanowili oni połowę wszystkich mieszkańców.
Zatem do poniższej listy 210 nazwisk należy dołączyć drugie tyle osób, które wówczas praw wyborczych nie posiadało.

Nazwisko Imiona Nr domu Obecny adres/uwagi
Engelman Eljasz 3  
Engelman Zofia 3  
Rozenfeld Chana 3a  
Rozenfeld Izrael 3a  
Kamieniecka Gitla 4  
Wasserman Perla 4  
Charańczuk Małka 6
Brawerman Etla 6 a Pierwotnie 3 budynki:
– Żeromskiego Nr 8
(rozebrany w 2022 r.),
– Nr 10,
– ul. Prusa Nr 2
Cajlingold Muszka 6 a  
Cajlingold Szlama 6 a  
Cajlingold Szajndla 6 a  
Goldsztejn Chana 6a  
Gdwaj Bazyli 6a  
Miodownik Chaja 6a  
Perelmuter Gerszon 6a  
Perelmuter Ruchla 6a  
Rowiński Izrael 6a  
Dzigański Josek 8 Pierwotnie 4 budynki:
– Żeromskiego Nr 14
(rozebrany w 2022 r.),
– Nr 16 (biblioteka)
Dzigańska Mariem 8  
Manes Chaim 9  
Manes Rywka 9  
Felcman Tauba-Jenta 9a  
Winter Zofia 10  
Winter Michał 10  
Arendarz Benjamin 12 Żeromskiego 18
(rozebrany w 2015 r.)
Arendarz Alina-Salomea 12  
Aurebach Zofia 12  
Djament Jachet 12  
Frydman Ruchla 12  
Frydman Abram-Icek 12  
Frydman Rajzla 12  
Frydman Rywka 12  
Głowiczower Tylia 12  
Lignau Sylwester 12  
Miodownik Binem 12  
Miodownik Moszek-Icek 12  
Miodownik Liba-Nechuma 12  
Roland Chaja-Ruchla 12  
Rolland Gabryel 12  
Ryfman Motek 12  
Gedanken Chaja-Rywka 14 Żeromskiego 22
z 3 budynków
pozostały zgliszcza
jednego
Sochaczewer Sura-Ita 14  
Sochaczewer Pinkus 14  
Szczecińska Tauba 14  
Szwajcer Abram 14  
Szwajcer Rozalia 14  
Szwajcer Adolf 14  
Szwajcer Felicja 14  
Szwajcer Szlama 14  
Szwajcer Judyta 14  
Szydłowski Zelik 14  
Szydłowska Ruchla 14  
Szydłowska Ita 14  
Wasserman Moszek 14  
Wasserman Sura-Rywka 14  
Brott Mindla 14  
Słobodzka Liba 14  
Grasberg Gitla 14  
Brott Majloch 14  
Grosblat Liba 14  
Najgebyrt Rywka 14  
Najgebyrt Henoch 14  
Kamieniecka Gitla 14  
Fejnberg Ryssa 14  
Szmajer Berek 15  
Szmajer Ruchla 15  
Beker Leja 16  
Beker Pejsach 16  
Beker Łaja-Ita 16  
Bresler Rojza 16  
Cukier Leja 16  
Cukier Rywka-Tauba 16  
Cukier Fajna 16  
Cukier Tauba-Krendla 16  
Gelersztejn Miriam 16  
Goldman Sura 16  
Goldsztejn Izrael-Moszek 16  
Grynblat Moszek 16  
Grynblat Chana 16  
Kornet Mariem 16  
Lew Jochna 16  
Lew Sonia 16  
Orensztein Małka-Hendla 16  
Orensztein Icek 16  
Pirel Chuma 16  
Rechtman Lejbuś 16  
Rozen Rojza 16  
Rozen Abram 16  
Rozenfeld Ruchla 16  
Różaner Ides 16  
Różaner Leja 16  
Różaner Abram-Lejb 16  
Szmid Abram 16  
Szmid Cypa 16  
Tajblum Dawid 16  
Tajblum Bajla-Elka 16  
Weintraub Ruchla 16  
Gołub Lipman 18  
Gurfinkiel Menasze 18  
Gurfinkiel Chana 18  
Gurfinkiel Dawid 18  
Gurfinkiel Estera 18  
Halpryn Ruchla 18  
Hilman Sara 18  
Hilman Hersz-Jakób 18  
Matuszewicz Abram-Josek 18  
Nysberg Jalek 18  
Nysberg Szejwa-Rajzla 18  
Nysberg Kisiel 18  
Perelman Chawa-Ruchla 18  
Fuks Cypojra 19  
Fuks Ruchla 19  
Fuks Izrael-Noech 19  
Grinbaum Symcha 19  
Grinbaum Gela 19  
Grinbaum Icek 19  
Cieszyńska Rywka 20  
Cisińska Estera 20  
Cisiński Henoch-Chil 20  
Rosenblum Sura 20a  
Rosenblum Jakób 20a  
Rubinsztein Gitla 20a  
Ribinsztein Majer-Wolf 20a  
Szrajer – Rozenblum Sura 20a  
Szrajer Blima 20a  
Wajnberg Basia 20a  
Wajnberg Izrael 20a  
Kratka Abram 20b  
Majnemer Dawid 20b  
Majnemer Chana 20b  
Majnemer Fajga-Dwojra 20b  
Majnemer Ewa 20b  
Majnemer Icek-Majer 20b  
Szusterman Musia 20b  
Szusterman Liba-Małka 20b  
Dymentman Sura 22   Żeromskiego 36
Hercek Ruda-Chaja 22  
Hercek Mordka 22  
Licht Mendel 22  
Monczarz Pesa 22  
Moncarz Kasia 22  
Widerszal Fajga-Estera 22  
Widerszal Szaja 22  
Żytnik Moszek 22a  
Frauwirth Uszer-Lejb 24 Żeromskiego Nr 40, Nr 42
Frauwirth Fajga 24  
Grinbaum Dwojra 24  
Grinbaum Icek-Majer 24  
Najgebirt Rywka 24  
Najgebirt Henoch 24  
Rotblat Chana-Dwojra 24  
Birenbaum Łaja 25  
Eisenberg Fajga 25  
Glikszon Sura 25  
Glikszon Izrael-Chaim 25  
Glikszon Alter 25  
Goldfarb Moszko 25  
Goldfarb Icek-Jakób 25  
Goldfarb Bajla 25  
Gricman Sura 25  
Mrówka Hena-Łaja 25  
Akierman Bajla 26 Żeromskiego Nr 44, Nr 46
Bresler Pinkus-Józef 26  
Bresler Cyla 26  
Markusfeld Szmul-Józef 26  
Markusfeld Sabina 26  
Wajnberg Hinda 26  
Blusztein Abram 28 Nr 48 i Nr 50 (spalone)
Blusztein Chaja 28  
Blusztein Fajga 28  
Blusztein Josyf-Elia 28  
Młotek Moszek-Abram 28  
Młotek Syma 28  
Młotek Srul 28  
Abramson Dawid-Aron 30 Żeromskiego Nr 52, Nr 52 a
Abramson Chaja 30  
Berman Małka 30  
Binensztok Gerszon 30  
Binensztok Estera 30  
Erlich Chaim-Szlama 30  
Gelbard Dwojra 30  
Gelbard Sura-Mnicha 30  
Gelbard Nusym 30  
Gelberd Łaja 30  
Horowicz Szyfra 30  
Janowski Hersz-Dawid 30  
Jurkiewicz Icek-Lejzor 30  
Jurkiewicz Fajga 30  
Papierman Nuchim 30  
Papierman Szejwa 30  
Papierman Gedalia 30  
Papierman Ruchla-Łaja 30  
Papierman Fajga 30  
Pilberg Ruchla 30  
Szulman Majer 30  
Wolfsdorf Icek 30  
Wolfsdorf Rajzla 30  
Wolfsdorf Mindla 30  
Wurchaftman Chaja 30  
Zylberszporn Bajla 30  
Goldman Samuel 32 Żeromskiego Nr 54
Goldman Chaja 32  
Goldman Ruchla 32  
Goldman Chaja 32  
Goldman Michla 32  
Gujski Hersz 32  
Gujska Ruchla 32  
Benet Icek 34  
Benet Cywja 34  
Kogut Brandla 34  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!