Getto dom po domu

W tym miejscu sukcesywnie pojawiać się będą informacje o ulicach i domach, które znajdowały się w otwockim getcie. Tam, gdzie będzie to możliwe wymienieni zostaną również ich ówcześni mieszkańcy.

error: Content is protected !!