Związki, cechy zawodowe

  • Związek Kupców Żydowskich.
  • Stowarzyszenie Drobnych Kupców Żydowskich.
  • Związek Rzemieślników Żydów w Polsce.
  • Spółdzielnia Kooperatywa Rzemieślników Żydów (działających w branży spożywczej).
  • Cech Mistrzów Budowlanych Żydowskich w Otwocku.
error: Content is protected !!