Kalendarium lat wojny

Rok 1939

 • 1 września. Bombardowanie Otwocka.
 • 20 listopada. Podział Dystryktu Warszawskiego na powiaty. Okolice Otwocka znalazły się w powiecie “Warszawa – Wieś”.
 • 25 grudnia. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie nakazujące utworzenie Rady Żydowskiej (Judenrat). Obwieszczenie zawierało rozporządzenie Generalnego Gubernatora o ustanowieniu w gminach rad żydowskich. Według dokumentu wybory miały zostać przeprowadzone do 31 grudnia. W Otwocku Judenrat składać się miał z 24 Żydów.
 • 31 grudnia.  W Otwocku wybrano członków Rady Żydowskiej (Judenratu)

Rok 1940

 • 19 lutego. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące rejestracji wszystkich Żydów płci męskiej podlegających obowiązkowi pracy przymusowej.
 • 20 kwietnia. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych dla ludności żydowskiej.
 • 27 kwietnia. Na terenie Otwocka rozplakatowano obwieszczenie nakazujące rejestrację wszystkich osób wykonujących zawody medyczne.
 • 20 maja. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące wystawionych przepustek.
 • 30 maja. W Otwocku pojawiło się obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych.
 • 3 czerwca. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące wydawania pozwoleń na pobyt w Otwocku.
 • 5 lipca. Obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych obowiązujących w Otwocku.
 • 5 lipca. Odezwa Rady Żydowskiej m. Otwocka dotycząca prac przymusowych.
 • 24 lipca. Obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych obowiązujących ludność żydowską Otwocka.
 • 2 września. Obwieszczenie niemieckie skierowane do Żydów otwockich, nakazujące kłanianie się wszystkim umundurowanym Niemcom.
 • 25 września. Obwieszczenie dotyczące zasad przebywania na terenie powiatu otwockiego ludności żydowskiej.
 • 26 września. Obwieszczenie niemieckie nakazujące opuszczenie przez Żydów Śródborowa i Soplicowa.
 • 2 października. Obwieszczenie Wydziału Aprowizacji Zarządu Miejskiego w Otwocku dotyczącego przydziału ziemniaków.
 • 5 października. Pismo burmistrza Otwocka do niemieckiego starosty informujące o wykonaniu zarządzenia nakazującego usunięcie Żydów ze Śródborowa i Soplicowa.
 • 12 października. Obwieszczenie dotyczące kontroli sklepów żydowskich w Otwocku.
 • 14 października. Obwieszczenie nakazujące przesiedlenie ludności żydowskiej Otwocka.
 • 17 października. Obwieszczenie dotyczące godziny policyjnej obowiązującej mieszkańców Otwocka.
 • 4 listopada. Obwieszczenie informujące o utworzeniu w Otwocku “żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”.
 • 5 listopada. Obwieszczenie dotyczące rejestracji kart żywnościowych w Otwocku.
 • 8 listopada. Rozplakatowano obwieszczenie dotyczące sposobu opuszczania i zasiedlania mieszkań przez ludność żydowską Otwocka w ramach tworzenia “Dzielnicy Żydowskiej”.
 • 20 listopada. Obwieszczenie dotyczące granic getta w Otwocku.
 • 4 grudnia. Zakończono przesiedlenie żydowskich mieszkańców Otwocka do getta.
 • 9 grudnia. Rozplakatowano obwieszczenie skierowane do ludności polskiej i żydowskiej dotyczące zmian miejsc prowadzenia przedsiębiorstw w związku z powstaniem w Otwocku getta.
 • 10 grudnia. Obwieszczenie burmistrza Otwocka informujące o przeniesieniu siedziby komisariatu Policji Polskiej.

Rok 1941

 • 2 stycznia. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie zawierające przepisy dotyczące zleceń wykonywanych przez żydowskich rzemieślników na rzecz ludności nie żydowskiej.
 • 15 stycznia. Rozplakatowano obwieszczenie dotyczące zamknięcia getta w Otwocku.
 • 17 lutego. Rozplakatowano obwieszczenie informujące o powołaniu otwockiego Zarządu Komisarycznego Biura Zabezpieczonych Nieruchomości. 
 • 6 marca. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące szczepień przeciw durowi brzusznemu.
 • 25 marca. W otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące zasad aprowizacji ludności miasta w artykuły spożywcze.
 • 12/13 kwietnia. Zniszczenie niemieckiego godła przed kwaterą szefa niemieckiej Policji Kryminalnej w Otwocku.
 • 30 kwietnia. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące drogi łączącej dwie części otwockiego getta.
 • 29 maja. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie informujące o faktycznym zamknięciu getta.
 • 29 czerwca. Rada Żydowska Otwocka uzyskała zgodę na powiększenie cmentarza. 
 • 20 września. Wezwanie Rady Żydowskiej m. Otwocka w sprawie niszczenia domów na terenie dzielnicy żydowskiej.

Rok 1942

 • Styczeń. W otwockim gettcie rozplakatowano obwieszczenie nakazujące zgłoszenie się 200 fachowców do pracy dla Niemców. 
 • Kwiecień. W nieznanym dniu w otwockim getcie rozplakatowano obwieszczenia nakazujące zgłoszenie się 400 żydów do wyjazdu do obozu pracy.
 • 19 sierpnia. Likwidacja getta w Otwocku.
 • sierpień – wrzesień. Masowe egzekucje w Otwocku.