Kalendarium lat wojny

Rok 1939

 • 1 września. Bombardowanie Otwocka. Bomby spadły między innymi na żydowski Zakład Leczniczo-Wychowawczy “Centos”.
 • 10 września. Powstaje w mieście Straż Obywatelska w której służyli również Żydzi.
 • 14 września. Do miasta wkroczyły oddziały niemieckie.
 • Koniec września początek października. Niemcy palą synagogę Goldberga na ul. Warszawskiej i synagogę Weindbergów przy ul. Żeromskiego. Interweniująca otwocka Straż Ogniowa nie jest przez Niemców dopuszczona do pożaru.
 • 26 października. Utworzono Generalne Gubernatorstwo. Wprowadzono pierwsze represje antyżydowskie: zakaz uboju rytualnego i przymus pracy dla Żydów.
 • 3 listopada. Zlikwidowano szkolnictwo prywatne. W ten sposób nielegalne stały się z dnia na dzień wszystkie hedery i jesziwy, tak liczne przed wojną.
 • 11 listopada. Niemcy dokonali egzekucji trzech Żydów. Ukrywali materiały wybuchowe i zostali wydani. Zginęli wówczas: współwłaściciel otwockiego kina “Oaza” Wolf Nuswald, współwłaściciel pensjonatu Gerszon Randoniski oraz mieszkający w tym pensjonacie Urke Nachalnik (właściwie Icek Boruch Farberowicz), kryminalista i autor poczytnych powieści kryminalnych.
 • 17 listopada. Gubernator Dystryktu Warszawskiego dr Ludwig Fischer wydał zarządzenie o sprzedaży i wydzierżawianiu przedsiębiorstw żydowskich. Wedle jego przepisów sprzedaż i wydzierżawianie żydowskich przedsiębiorstw wymagały zezwolenia.
 • 20 listopada. Opublikowane zostało rozporządzenie o zabezpieczenia majątku żydowskiego. Zgodnie z nimi konta bankowe należące do Żydów zostały zablokowane. W celu prowadzenia działalności gospodarczej wolno im było wypłacać 500 zł miesięcznie. Bankom wolno było wypłacać Żydom 250 zł tygodniowo, a ilość gotówki posiadanej przez rodzinę nie mogła przekraczać 2000 zł.
 • 20 listopada. Ukazało się rozporządzenie o zniesieniu zwolnień podatkowych i uprzywilejowań dla korporacji żydowskich. Likwidowało „uprzywilejowania i zwolnienia podatkowe, udzielone dotychczas przez ustawy żydowskim gminom kościelnym, żydowskim zakładom, fundacjom i stowarzyszeniom”. Na mocy tych przepisów władze skarbowe, ale i władze gminne, musiały egzekwować wszelkie daniny w wysokościach taryfowych. Dla licznych otwockich sierocińców, zakładów opieki zdrowotnej czy sanatoriów i szpitali prowadzonych przez żydowskie stowarzyszenia zwiększone obciążenie fiskalne oznaczało mniejsze możliwości udzielania pomocy.
 • 30 listopada. Opublikowane zostało rozporządzenie w ramach którego wszyscy Żydzi powyżej 10 roku życia mieli od 1 grudnia 1939 r. nosić na prawym ramieniu opaskę 10 centymetrowej szerokości z „gwiazdą syjońską”. Za nieprzestrzeganie rozporządzenia groziła kara więzienia.
 • 30 listopada. Opublikowano rozporządzenie o oznaczeniu sklepów w GG. Stanowiło ono, że sklepy, których właścicielami są Żydzi miały być oznaczone „gwiazdą syjońską” w sposób wyraźnie widoczny z ulicy.
 • 6 grudnia. Niemcy nakazali tworzenie Rad Żydowskich.
 • 7 grudnia. Starosta niemiecki nałożył na wszystkich Żydów zamieszkujący powiat warszawski daninę pieniężną. Żydzi otwoccy mieli wpłacić do kasy starosty 100 000 zł.
 • 21 grudnia. Niemieckie władze zapowiedziały wypłatę zapomóg emerytalnych i dla bezrobotnych. Według tych przepisów Żydom zapomogi nie przysługiwały.
 • 25 grudnia. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie nakazujące utworzenie Rady Żydowskiej (Judenrat). Obwieszczenie zawierało rozporządzenie Generalnego Gubernatora o ustanowieniu w gminach rad żydowskich. Według dokumentu wybory miały zostać przeprowadzone do 31 grudnia. W Otwocku Judenrat składać się miał z 24 Żydów.
 • 31 grudnia.  Wybrano członków Rady Żydowskiej (Judenratu)

Rok 1940

Rok 1941

Rok 1942

error: Content is protected !!