2 stycznia 1941 r., czwartek

W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie następującej treści:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie zarządzenia Pana Kreishauptmana z dnia 10.XII. r.b. podaję do wiadomości, co następuje:

W wypadkach zapotrzebowania rzemieślników żydowskich dla wykonania fachowych świadczeń (prac), celem zaopatrzenia ludności nieżydowskiej, obowiązuje następujące postępowanie.

Zarząd Miejski przyjmować będzie zamówienia na dostawę wyrobów rzemieślników żydowskich dla osób nieżydowskich. Zamówienia te otrzymywać będzie Rada Żydowska zbiorowo i w regularnych odstępach czasu. Rada Żydowska odda zamówienia znajdującym się w dzielnicy żydowskiej rzemieślnikom. Gotowe wyroby dostarcza Rada Żydowska Zarządowi Miejskiemu, który wyda je następnie poszczególnym odbiorcom.

Wzbronione jest bezpośrednie wydawanie zamówień rzemieślnikom żydowskim przez nieżydów.

Burmistrz
(-) JAN GADOMSKI

Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!