15 stycznia 1941 r., środa

W Otwocku rozklejono obwieszczenia następującej treści:


Podaję do wiadomości zarządzenie Pana Kreishauptmanna pow. Warszawskiego z dnia 10 b. m. dotyczące „żydowskich dzielnic mieszkaniowej i kuracyjnej”.       

1. Z natychmiastową ważnością zostają żydowskie dzielnice mieszkaniowa i kuracyjna w Otwocku ….. zamknięte ghetto. Wszystkie drogi dojazdowe, prowadzące do ghetta mają być zamknięte na koszt żydów.

2. Żydom zostaje zabronione opuszczanie ghetta. Do opuszczania zostają uprawnieni tylko ci żydzi, którzy posiadać będą specjalną przepustkę, wystawioną przez Kreishauptmanna, lub niemieckiego urzędnika komisariatu Policji Kryminalnej, bądź przez niemieckiego urzędnika Urzędu Pracy w Otwocku. Również kolumny robotników mogą pod osłoną policji opuszczać ghetto, idąc do pracy.

3. Niemcom i polakom wstęp do ghetta jest wzbroniony bez specjalnych przepustek, które wystawiają niemieckie urzędy, wymienione w p. 2.

4. Wykroczenia będą karane grzywną do 1000 zł. Lub robotami przymusowymi, albo aresztem.  Za wpływ grzywny od żyda odpowiada w razie nieściągalności Rada Żydowska. Wykraczający będą zatrzymywani.

5. Droga, łącząca żydowską dzielnicę mieszkaniową i kuracyjną, jest wyłącznie ulica Reymonta na odcinku od Samorządowej do Żeromskiego. Po chodniku na tym odcinku żydom chodzić nie wolno.

Otwock, dnia 15 stycznia 1941
Burmistrz
JAN GADOMSKI

UWAGA:
Zabrania się urzędowe obwieszczenia i zarządzenia zrywać, niszczyć, lub uszkadzać, jak również czynić na nich jakiekolwiek dopiski lub uwagi. Wykroczenia przeciwko temu będą surowo karane.

Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!