Otwockie judaika

Niewiele zachowało się materialnych śladów przeszło pięćdziesięcioletniej obecności w Otwocku Żydów. Przedmioty osobiste i świadczące o pracy czy związane z wiarą, a także dokumenty i prywatne zdjęcia zniknęły. Wiele z nich towarzyszyło swoim właścicielom w ich ostatniej drodze do obozu zagłady. Te, które pozostały padły łupem niemieckich żandarmów i lokalnych złodziei. Świadkowie tamtych wydarzeń opisywali, że po akcji wysiedleńczej, na ulicach i w domach dawnego getta można było znaleźć dokumenty i fotografie ich mieszkańców. Były to wówczas rzeczy bezwartościowe. Nikomu nie przyszło do głowy aby je pozbierać, opisać i zachować.

Część tego typu pamiątek zachowała się. Najczęściej w zbiorach prywatnych potomków tych, którzy ocaleli. Wiele dokumentów świadczących o życiu żydowskich mieszkańców trafiło do archiwów, muzeów i prywatnych kolekcji miłośników Otwocka. Ponadto, od czasu do czasu zza desek starych świdermajerów udaje się wyciągnąć ukryte przez ich dawnych właścicieli księgi religijne, fragmenty tory, dokumenty i inne przedmioty. Jeśli znajdziecie Państwo taki właśnie depozyt to proszę o informację.

W tym miejscu sukcesywnie publikowane będą skany i fotografie dokumentów, fotografii i przedmiotów świadczących o życiu żydowskich mieszkańców Otwocka.

error: Content is protected !!