Życie religijne

Otwocki rabin Icchak Mendel Janowski z synami: Towo i Mojszele. Kanc S.[red.], Seter Yizkor Otwock-Karczew, Tel Awiw 1968.

Gdy w listopadzie 1916 roku Otwock otrzymał prawa miejskie, powstała również otwocka gmina żydowska. Otwoccy Żydzi uniezależnili się wówczas od gminy w Karczewie, która do tego momentu sprawowała nadzór nad ich życiem religijnym. Nie znamy składu pierwszego zarządu gminy. W marcu 1918 r. na rabina został wyznaczony Icchak Mendel Janowski, który od 1892 r. przewodził gminie w Karczewie. W lipcu tego roku pomocnikiem rabina został Rubin Zejman.  

Rabin gminy stał na czele Stowarzyszenia Szomrej Szabas Weadas  Przestrzegania Szabasu i Głównych Zasad Religii.          

Majątek gminy obejmował murowany budynek synagogi przy ulicy Kupieckiej 17 wraz z urządzeniami wewnętrznymi; murowany budynek synagogi wraz z budynkiem łaźni rytualnej przy ulicy Górnej 12; trzymorgowy cmentarz gminny w Anielinie oraz drewniany budynek rzeźni drobiu. Gmina oprócz utrzymania rabina, rzezaków rytualnych oraz obiektów związanych z kultem zajmowała się działalnością charytatywną. Prowadziła jadłodajnię, ambulatorium dla chorych niezamożnych, wspomagała przytułek “Centos”, działalność towarzystwa Biur Chojlim, przyznawała zapomogi dla biednych.  

error: Content is protected !!