Ambulatorium prowadzone przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Bikur Cholim”

ul. Świderska 26/Berka Joselewicza 26, obecnie ul. Świderskiej 30 do ul. Kołłątaja 1.

Towarzystwo religijno-charytatywne „Bikur Chojlim” (hebr. nawiedzanie chorych) przez całe międzywojnie prowadziło, przy otwockiej Gminie Wyznaniowej Żydowskiej własne ambulatorium dla ubogich Żydów. Pacjent mógł otrzymać tu bezpłatną poradę, w ciężkich schorzeniach zapewniano opiekę domową lub opłacano miejsce w szpitalu, zaopatrywano go w tanie leki, zapomogi pieniężne lub żywnościowe.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!