Lata rozwoju i świetności

Służba zdrowia

Pomoc społeczna

 • Towarzystwo Wspierania Biednych Panien „Hachnuses Kałe”  wspierało ubogie dziewczęta przy zamążpójściu.
 • Stowarzyszenie Dobroczynne „Gemiłus Chesed”.
 • Towarzystwo Utrzymywania Rabinów im. Nadrabina Modrzyckiego „Fifert Izrael”.

Oświata i kultura

Życie religijne

Sport

 • Żydowski Robotniczy Klub Sportowy „Hapoel”.
 • Żydowski Klub Sportowy „Wulkan”.
 • Żydowski Klub Sportowy „Nordja”

Związki i cechy zawodowe

 • Związek Kupców Żydowskich.
 • Stowarzyszenie Drobnych Kupców Żydowskich.
 • Związek Rzemieślników Żydów w Polsce.
 • Spółdzielnia Kooperatywa Rzemieślników Żydów (działających w branży spożywczej).
 • Cech Mistrzów Budowlanych Żydowskich w Otwocku.

Uzdrowiska i pensjonaty

 • Związek Właścicieli Sanatoriów i Pensjonatów.
error: Content is protected !!