Pomoc społeczna

  • Towarzystwo Wspierania Biednych Panien „Hachnuses Kałe”  wspierało ubogie dziewczęta przy zamążpójściu.
  • Stowarzyszenie Dobroczynne „Gemiłus Chesed”.
  • Towarzystwo Utrzymywania Rabinów im. Nadrabina Modrzyckiego „Fifert Izrael”.
error: Content is protected !!