17 lutego 1941 r.,

W Otwocku rozplakatowano obwieszczenia następującej treści:

Komisaryczny Zarząd
Zabezpieczonych Nieruchomości
w Otwocku

Obwieszczenie

Niniejszym podaje się do wiadomości mieszkańcom m. Otwocka, że w dniu 12. II. 41 r. przez Komisaryczne Biuro Zabezpieczonych Nieruchomości w Warszawie, został mianowany Zarząd na Otwock.

Wobec powyższego następujące nieruchomości podlegają Komisarycznemu Zarządowi Zabezpieczonych Nieruchomości:

1. Wszelkie nieruchomości w Otwocku, zarówno w dzielnicy aryjskiej jak żydowskiej stanowiące własność żydów w całości lub części.
2. Chrześcijańskie nieruchomości, znajdujące się w dzielnicy żydowskiej.

Od dnia 1.III.1941r. komorne winno być płacone jedynie na ręce upoważnionych przez B. K. Z. Z. N. administratorów. Wpłaty innym osobom uznane nie będą.
Lokal biura mieścić się będzie przy ul. Warszawskiej 33 w Otwocku.
Godziny przyjęć we wtorki od 9-11, piątki od 15-17.
Biuro rozpatrywać będzie tylko te sprawy, które nie zostały z jakichkolwiek bądź względów załatwione przez administratorów.

Pełnomocnik
Komisarycznego Zarządu na Otwock
Inż. D. Nesterenko

Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!