29 maja 1941 r., czwartek

W Otwocku rozklejone zostały obwieszczenie w języku niemieckim i polskim następującej treści:

Podaję do publicznej wiadomości zarządzenie Pana Kreishauptmana pow. Warszawskiego z dnia 28 maja r. b. Treści następującej:
 Ponieważ w żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej  w Otwocku pojawił się tyfus plamisty, zostaje wzbronione  opuszczanie tej dzielnicy przez żydów również w dotychczasowych wypadkach wyjątkowych.
Wszystkie przepustki bez względu na to przez jaką Władzę zostały wystawione zarówno do opuszczania dzielnicy żydowskiej jak i do wstępu do niej, tracą aż do odwołania swoją ważność.
Nowych przepustek na razie wystawiać się nie będzie. Zakaz ten dotyczy również żydów powoływanych do pracy.
Wstęp do Getta zostaje wszystkim Niemcom i Polakom z wyjątkiem policji i urzędowego personelu sanitarnego SUROWO wzbroniony.
Do żydów, którzy będą przebywać poza Gettem będzie się strzelać.
Pozatym w każdym poszczególnym wypadku wykroczeń będą stosowane kary grzywny do 1000 zł. Lub aresztu do 6 tygodni.

Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!