20 września 1941 r., sobota

W tym dniu na terenie getta w Otwocku rozplakatowano wezwanie Przewodniczącego Rady Żydowskiej (Judenratu) m. Otwocka Szymona Górewicza o następującej treści:

WEZWANIE

Wobec zdarzających się wypadków nielegalnego rozbierania i niszczenia budynków na terenie dzielnic żydowskich, zawiadamiam, iż wszelkie tego rodzaju występki będą ścigane i najsurowiej karane.
Wzywam mieszkańców dzielnic żydowskich do strzeżenia znajdujących się tu budynków celem uchronienia ich przed rozbiórką i niszczeniem.
Na terenie każdej posesji wyznaczona zostanie osoba specjalnie odpowiedzialna za stan posesji.
Ostrzegam ludność żydowską przed naruszaniem obowiązujących w tej mierze przepisów pod rygorem najsurowszych kar.

Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!