12 października 1940r., sobota

W tym dniu ukazało się obwieszczenie burmistrza Otwocka następującej treści:

OBWIESZCZENIE
Z zarządzenia pana Kreishauptmana pow. Warszawskiego z dnia 3-go października 1940 r. podaje do wiadomości, co następuje:
O ile podczas dokonywania kontroli jakiegokolwiek rodzaju przez urzędników cywilnych, żandarmerię, policję polską, – sklepy żydowskie będą zamknięte w celu powstrzymania lub uniknięcia kontroli:

1. to sklepy takie będą zamknięte na stałe,
2. znajdujące się w sklepie towary zostaną zajęte niezależnie od tego, czy towary te podlegają przepisom ograniczeń gospodarczych czy nie,
3. właściciel sklepu będzie odesłany do obozu pracy.

Te same środki będą stosowane, o ile sklepy żydowski żądać będą za swe towary innych cen, niż te, które są uwidocznione w wystawionych cennikach.

Archiwum Państwowe Warszawy, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!