26 września 1940 r., czwartek

W Otwocku rozwieszono obwieszczenia następującej treści:

Obwieszczenie
Podaję do wiadomości oraz ścisłego i terminowego wykonania zarządzenia Pana Kreishauptmana pow. Warszawskiego z dnia 20 września R. B.

Dzielnica miasta Otwocka, mianowicie: część Śródborowa i Soplicowa,  strona południowo – wschodnia od ulicy Narutowicza położona w granicach: ul. Narutowicza, granica z gminą Wiązowna i z gminą Karczew winna być w ciągu 8-miu dni oczyszczona od żydów. Mieszkający na tym terenie żydzi winni w wyżej oznaczonym terminie przenieść się na teren miasta Otwocka (stare miasto). 
[…]

Od natychmiast na wyżej wymienionym terenie (stare miasto) jest zabronione nabywanie gruntów i interesów, oraz dzierżawienie mieszkań i interesów przez Polaków

Od natychmiast nabywanie gruntów jak również wynajmowanie mieszkań i sklepów przez żydów jest zabronione na całym terenie miasta Otwocka poza dzielnicą wskazaną w pkt. 1 (stare miasto)

Żydowskie interesy, znajdujące się na ulicach Warszawskiej i Kościelnej, winny być zamienione na interesy Polskie, znajdujące się w dzielnicy wskazanej w pkt. 1. (stare miasto), jak również żydowskie interesy, znajdujące się w dzielnicy pod nazwą „Kresy” i „Chłopskie” […] winny być przeniesione na teren „starego miasta”.

Nieprzekraczalny termin wykonania powyższego – 3 tygodnie t.j. do dnia 16 października r. b.

Winni niewykonania zarządzenia podlegają karze.

podpisał: Kreishauptmann
(-) Dr. RUPPRECHT
BURMISTRZ
(-) Jan Gadomski

Otwock, dnia 26 września 1940.
Druk Lejnera. Otwock

Archiwum Państwowe Warszawy, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!