14 października 1940r., poniedziałek

W Otwocku rozplakatowane zostały obwieszczenia następującej treści:

BURMISTRZ
Miasta Otwock

Obwieszczenie

Podaję do wiadomości i ścisłego wykonania zarządzenie Pana Kreishauptmana pow. Warszawskiego z dnia 9 b. m.:

1) Dzielnica miasta, leżąca na południe  od toru kolejowego w granicach: Tor kolejowy, ul. Narutowicza, Gmina Karczew, Szosa Batorego (od zbiegu z ulicą Wiejską), ul. Matejki, ul. Andriollego (od Matejki do Hożej) i ul. Hożą, winny być w terminie nieprzekraczalnym do 20 b. M. (października) oczyszczona z żydów.
2) Dzielnica miasta „Kresy” w granicach: Gmina Karczew, Gmina Falenica, tor kolejki wąskotorowej i ulica Wiejska (od Kolejki do Szosy Batorego) winna być oczyszczona od żydów w terminie nieprzekraczalnym do dnia 1 listopada r. b.

Zamieszkujący na wyżej wymienionych terenach żydzi winni się przenieść na teren Starego Miasta [przyszłe getto].

Na tym terenie znajdują się następujące ulice: Ludna, Górna, Kresowa (dalej Paderewskiego,) Świderska (dawniej B. Joselewicza), Targowa, Krzywa, Kupiecka, Bazarowa, Staszica, Wawerska (strona parzysta), Racławicka, Bartosa, Wiśniowa, Napoleońska, Piastowa, Odyniecka, Wiosenna, Ogrodowa, Białołęcka, Gdańska, Lwowska, Szkolna i Wiejska (ostatnie 6 ulic tylko do toru Kolejki).

Ostrzegam, że winni niewykonania powyższego zarządzenia w ściśle określonym terminie, będą surowo karani.

BURMISTRZ
(-) JAN GADOMSKI
Otwock, dnia 12 października 1940 r.
Druk Lejnera. Otwock

Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!