3 czerwca 1940 r., poniedziałek

W Otwocku rozplakatowano w języku polskim i jidysz obwieszczenie Rady Żydowskiej (Judenratu) tegoż miasta o treści:

 Przypominam, że stosownie do zarządzenia odnośnych władz niemieckich z 20 kwietnia r.b., ci Żydzi, którzy przybyli do Otwocka po dniu 1 stycznia 1940 r., a dotychczas nie złożyli podań o zezwolenie na pobyt w Otwocku, winni zgłosić się natychmiast do Rady Żydowskiej (Otwock, ul. Kościuszki 13), celem złożenia odnośnego podania dla uzyskania zezwolenia na pobyt w Otwocku, w przeciwnym bowiem razie zostaną przymusowo wysiedleni po za teren Otwocka.

Archiwum Państwowe Warszawy, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!