20 kwietnia 1940 r., sobota

Na terenie Otwocka pojawiły się obwieszczenia następującej treści:

OBWIESZCZENIE
Żydzi, którzy przybyli do Otwocka (Śródborowa) po dniu 1 stycznia 1940 r., winni opuścić Otwock, o ile nie posiadają zezwolenia właściwej władzy administracyjnej. (Postanowienie wykonawcze Wyższego Dowództwa S.S. i Policji w Generalnym Gubernatorstwie dla okupowanych polskich obszarów z dnia 11.XII.1939 ).

Żydzi, którzy pragną pozostać w Otwocku, a należytego zezwolenia nie posiadają, powinni natychmiast złożyć za pośrednictwem Zarządu Miejskiego na imię Pana Kreishauptmana powiatu Warszawskiego uzasadnione podanie o zezwolenie na pobyt. Do podania należy dołączyć kwit kasy Zarządu Miejskiego o uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w wysokości Zł. 5.50. Podania zbiorowe przyjmowane nie będą.

Odnośnych informacji udziela Prezes Rady Żydowskiej (ul. Kościuszki Nr. 13,) Tam również są do nabycia szematy [schematy] podań za zwrotem kosztów druku.

Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!