Getto dom po domu – ul. Bartosa

Stosowane skróty:
gł. lok. – główny lokator. Była to osoba, która formalnie reprezentowała wszystkich lokatorów zamieszkujących dany lokal. Oprócz głównego lokatora w lokalu mieszkali także lokatorzy, zazwyczaj członkowie rodziny lecz nie wyłącznie.
[niecz.] – oznacza, że nie nie ma pewności co do prawidłowości odczytanego imienia lub nazwiska.
? – oznacza, że nie udało się odczytać litery.
Grünberg / Grunberg – oznacza możliwe wersje imienia lub nazwiska.

Nr
domu
Nr
lokalu
Właściciel Lokatorzy w getcie Obecny
adres
1 1 Fruba [niecz.]
Franciszek
Felner Chaim
gł. lok.
Felner Szmul – członek
Żydowskiej Służby
Porządkowej
  2   Zylberszagiel Abram
gł. lok.
  3   Zajtman Mordka
gł. lok.
  4   ?embur Fajga
gł. lok.
  5   Frydman Joel
gł. lok.
  6   Kutner Icherkiel
[niecz.]
gł. lok.
2/4Szablewska
Irena
4 1 SS Kaczmarczyka Feterman Rafał
gł. lok.
  2   Litzbarski Moszek
gł. lok.
  3   Rubinstejn Josek
gł. lok.
5 1 Świerkowska
Wanda
Grünberg / Grunberg
Srul
gł. lok.
  2   Frydman Chaja Ruchla
gł. lok.
  3   Wassergold Pera
[niecz.]
gł. lok.
5 (sic.) 1 SS Jarczyńskiego
Maurycego
Bursztyn Jakób
gł. lok.
  2   Pilberg Mejloch
gł. lok.
  3   Karpman Moszek
gł. lok.
  4   Fajnzylber [niecz.]
Cyrla
gł. lok.
  5   Klajman Jankiel
gł. lok.
  6   Asz Chaja
gł. lok.
6Świerkowska Wanda
6a   Wojciechowska
Marianna
Janiszewska Abram
gł. lok.
7 1 Preiss Marcin Szwarc Mariem
gł. lok.
  2   Fejnzylber Sura [niecz.]
gł. lok.
  3   Frejberger Izrael
gł. lok.
Freiberger
Michał – członek
Żydowskiej
Służby
Porządkowej
       
  4   Zajdman Ruchla
gł. lok.
9 1 Nagórka Antoni Gotfryd Moszek
gł. lok.
  2   Szereciniak [niecz.]
Hersz
gł. lok.
  3   Ajzler Aron
gł. lok.
10   Żysiak Piotr Pusty plac
gł. lok.
11 1 Łysiak Piotr
i Rozalia
Sztajn Josek
gł. lok.
2 1 Tychbrojcher Perla
[niecz.]
gł. lok.
 
3 1 Koftal / Koftel
Mendel [niecz.]
gł. lok.
 
4 1 Zyrman Perla [niecz.]
gł. lok.
 
5 1 Jakidowicz Rachela
[niecz.]
gł. lok.
 
6 1 Barbanel Srul
[niecz.]
gł. lok.
 
    Cwi Fiszel–
członek
Żydowskiej
Służby
Porządkowej
 
12 1 Niziołek Józef Rosenberg Josek
gł. lok.
  2   Lipner Ajzyk
gł. lok.
  3   Cwajkorn Huma Ber
[niecz.]
gł. lok.
  4   Nissenbaum Szmerl
[niecz.]
gł. lok.
13 1 Andrzejewski
Teofil
Jabłonka Szmul
gł. lok.
  2   Jabłonka Abram
gł. lok.
15 1 SS Lech Antoni
(pełn. Czajkowski
Jerzy)
Fajzylberg Perla
gł. lok.
  2   Bursztyn Moszek
i Szafran
gł. lok.
  3   Rozenberg Sara
gł. lok.
16 1 Nagórka Józef Klamberg Abram
gł. lok.
  2   Frener Estera [niecz.]
gł. lok.
16a 1 Kurach Józefa Rosenberg Josek
gł. lok.
  2   Majnemer [niecz.]
Hersz Judka
gł. lok.
  3   Gurfinkiel Maria
gł. lok.
18 1 Zdziarski
Aleksander
Grunhaus Mariem
gł. lok.
  2   Freiman Szmul
gł. lok.
  3   Frydman Abram
Mordka
gł. lok.
  4   Kenigsberg Lejzor
gł. lok.
  5   Szuflender Szmul
gł. lok.
  6   Lensin [niecz.] Moszek
gł. lok.
  7   Weintraub Łaja
gł. lok.
  8   Zylberstein Fejwel
gł. lok.
  9   Akerman Srul
gł. lok.
19 1 Balas
Michał
i Stanisława
Rozen Aron
gł. lok.
  2   Ickowicz Pesa
gł. lok.
  3   Rabinowicz Szajdla
gł. lok.
20   Gawłowski Jan Rozenthal Dwojra
gł. lok.
22 1 Wysocki Jan Symchowicz Nattula
[niecz.]
gł. lok.
  2   Sztern Szaja
gł. lok.
24   Gadomski Antoni
lub/i Wiktor
Rochman Josek
gł. lok.
26 1 Mazek
Franciszek
następnie
Piekarzewski
Ignacy
Kac Rubin
gł. lok.
  2   Skała Fajga
gł. lok.
  3   Urynowicz Symcha
gł. lok.
  4   Firstenberg Abram
gł. lok.
  5   Alberstein Dawid
gł. lok.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!