Otwock spieszy z pomocą uchodźcom z Niemiec

W tych dniach przez Org. Sjonistyczną w Otwocku zwołany został wielki wiec protestacyjny przeciwko barbarzyństwom hitlerowców w Niemczech.

Po przemówieniu kilku mówców uchwalono bojkot wyrobów niemieckich.

Wyłoniono komitet niesienia pomocy uchodźcom niemieckim.
Na pierwszem swem posiedzeniu komitet na wniosek członka p. Lejzora Wajnberga uchwalił zorganizowanie akcji, celem zebrania pieniędzy na osiedlenie 10 Żydów niemieckich w Palestynie.

W związku z akcją pomocy, Komitet zwrócił się do Zarządu Kasyna z prośbą o wyasygnowanie pewnej kwoty. Zarząd Kasyna przeznaczył na akcję pomocy dla uchodźców z Niemiec, 2 % obrotu od dnia 6 do 10 b. m.

5-ta Rano z 7 lipca 1933 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!