Praca dla Polaków. Otwock i jego możliwości gospodarcze

Wobec obfitej korespondencji, jaka ostatnio nadchodzi z Poznania pod adresem Otwockiego proboszcza ks. kanonika L. Wolskiego, i niemożności udzielenia odpowiedzi każdemu z interesantów oddzielnie, z upoważnienia Ks. Proboszcza podaję do wiadomości osób zainteresowanych, co następuje:

Otwock położony jest na prawym brzegu Wisły w odległości 26 kilometrów od Warszawy. Otwock jest miejscowością kuracyjno-letniskową, liczy obecnie około 17,000 stałej ludności, wtem około 58 procent Żydów.

Poza stałymi mieszkańcami, Otwock liczy rocznie około 15000 kuracjuszów przyjezdnych. Sezon tu trwa przez cały rok. Otwock położony jest na piaskach wśród lasów sosnowych, zajmuje teren 1.800 ha. Komunikacja z Warszawą jest bardzo wygodna. Poza koleją normalną jest kolejka wąskotorowa i autobusy powiatowe, kursujące co godzinę. Bilet kolejowy III kl. i na autobusy kosztuje do Warszawy zł. 1.50. Kolejką zaś – zł. 1.30. Od jesieni ma być uruchomioną kolejka elektryczna.

Ceny mieszkań są zależne od dzielnicy. Dla orientacji podaję, czynsz za lokal, składający się z 1 pokoju i kuchni, wynosi od zł. 20 – 50 miesięcznie. Lokale handlowe (sklepy) również są dosyć drogie: od 30 – 70 zł. miesięcznie za sklep.

Ze względu na bliskość Warszawy i znaczny napływ kuracjuszy, ceny produktów są wysokie, a niekiedy nawet wyższe od cen warszawskich, np. chleb razowy kosztuje 24 gr. kg., masło osełkowe – zł. 2,50, śmietankowe – znacznie droższe, jajko – 6 gr. sztuka, mleko – 25-30 gr. za litr, mięso wołowe zł. 1,50 kg. i t. p.

Handel na terenie Otwocka znajduje się przeważnie w rękach żydowskich, jest jednak kilka sklepów chrześcijańskich, które dość dobrze prosperują. W Otwocku niema ani jednego chrześcijańskiego sklepu żelaznego (jest ich kilka, lecz w rękach żydowskich).

Jeśliby ktoś reflektował na otworzenie w Otwocku takiego sklepu, można się spodziewać, że miałby powodzenie, lecz jest to uzależnione od uzdolnień fachowych i handlowych reflektanta.

Miałyby tu również widoki powodzenia: 1) mydlarnia z farbami i innemi podobnemi materjałami, 2) skład towarów aptekarskich i perfumeryjnych, 3) sklep bławatny, 4) zegarmistrz (jest tu kilku zegarmistrzów, lecz wszyscy Żydzi): 5) pożądanem jest założenie chrześcijańskiej drukarni i chrześcijańskiego kina (jest tylko jedno kino – żydowskie).

W odległości 3-ch kilometrów od Otwocka położone jest przy kolejce miasteczko Karczew. W tym Karczewie pożądane jest osiedlenie się lekarza Polaka. W Karczewie jest tylko jeden lekarz – Żyd.

Otwock, Słowackiego 9 m. 2.
A . ZAKRZEWSKI

Dziennik Wileński z 27 lipca 1936 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!