Skargi Żydów z Otwocka

Onegdaj przybyła do Warszawy delegacja Żydów z Otwocka, aby interwenjować u starosty powiatu warszawskiego oraz u wojew. w sprawie praktykowanych jakoby prześladowań ludności żydowskiej przez ludność polską w miejscowościach na linji Warszawa – Otwock.

Na konferencji u starosty Żydzi otrzymali zapewnienie, że władze podjęły nadzwyczajne środki w celu zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa ludności żydowskiej na całej linji Otwockiej.

Warszawski Dziennik Narodowy z 26 kwietnia 1936 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!