Zajścia z Żydami. Echa awantury na sali tańca. Codzienne zajścia z Żydami trwają

W pociągu Otwock – Warszawa wynikło zajście pomiędzy dwoma wyrostkami i synem rabina z Kołbieli Majlechem Aschenaze. W wyniku zajścia Aschenaze został ciężko pobity.

Sąd grodzki w Otwocku rozpatrywał sprawę będącą echem zajść z Żydami na miejscowej sali tańca. W wyniku zajścia poturbowano kilka osób z obu stron. Obie strony złożyły też skargi do sądu.

Wczoraj obie sprawy znalazły się na wokandzie sądowej. Skarga Żydów została rozpatrzona przez sąd, który uznał ją za bezzasadną i oskarżonych uniewinnił.

Rozpatrzenie skargi Polaków odroczono.

Warszawski Dziennik Narodowy z 16 maja 1936 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!