Z kotła wyborczego

Już od dłuższego czasu we wszystkich kołach, stowarzyszeniach i organizacjach na terenie Otwocka dawało się zauważyć wielkie zainteresowanie wyborami. W wielu wypadkach przyczyniło się to nawet do rozsiewania i wyolbrzymienia przeróżnych plotek. I dlatego staraliśmy się nie podawać w związku z tym żadnych wiadomości. Obecnie, gdy zaledwie kilka dni dzieli nas od wyborów do nowej Rady Miejskiej, możemy nareszcie konkretnie i ściśle o tym coś powiedzieć.

Długie pertraktacje, mające na celu drogą tzw. „konsolidacji” wszystkich ugrupowań politycznych i gospodarczych utworzenie nowej Rady Miejskiej bez wyborów, nie dały pozytywnych rezultatów. Prysł jak bańka też pomysł częściowego załatwienia tej sprawy w formie „ugodowej”. Tzn. zjednoczenia się pewnych ugrupowań razem, dzięki czemu w niektórych okręgach wybory byłyby skasowane. Przeciwstawił się temu – zupełnie słusznie – P.P.S., Zw. Klasowe i Bund i Organizacja Syjonistyczna z p. Wolrauchem na czele.

W rezultacie zgłoszono listy: P.P.S., Klasowych Związków Zawodowych (Lista Nr 2) – we wszystkich 5 okręgach; Polskiego Komitetu Gospodarczego (Lista Nr 1) grupującego w sobie O.Z.N., Endecję, Akcję Katolicką i Postępowców (Legioniści, P.O.W-iacy, Strzelcy) – w I, II. IV i V okręgu, i Żydowskiego Wyborczego Bloku Gospodarczego (Lista Nr 3) (Ogólni Syjoniści, Poalej Syjoniści (C.S. Prawica) Aguda, Mizrachi, Rewizjoniści oraz Kupcy, Rzemieślnicy, Wolne Zawody, Związek Właścicieli Pensjonatów i Zw. Właścicieli Nieruchomości) – w I, II, III i IV okręgu.

Oprócz tych 3 powyższych bloków znalazło się jeszcze kilka jednostek, które wniosły własne listy. Między tymi znalazł się p. Aroniak (Aguda), który do niedawna był członkiem Polskiego Klubu Radnych, „słynny” piekarz Bursztyn i p. dr Flejsyng w imieniu towarzystwa ,,Bikur Chojlim”.

Po usilnych naleganiach „biedny bohater” p. Aroniak zdecydował się na wycofanie listy, którą złożył mimo, iż oprócz tego zgodził się figurować i figuruje nadal (?!) na liście Nr 3 w okręgu III. Listę p. Bursztyna skasowano krótkim oświadczeniem „unieważniona”, zaś listę „Bikur Chojlim” – owszem b. znanego na terenie całego Otwocka towarzystwa filantropijnego zostawiono „przy życiu”. Zmieniło się jej tylko nazwę na „Lista bezpartyjna kupców i rzemieślników”, zadając pytanie: co ma wspólnego instytucja filantropijna o wyraźnym charakterze dobroczynnym z wyborami?!

*

Jak wiemy miasto zostało podzielone na 5 okręgów. (W celu znalezienia najdrobniejszych wiadomości, mianowicie dotyczących spisu ulic wliczonych w każdy poszczególny okręg, adresy izb obwodowych itp. – odsyłamy czytelników do ogłoszeń magistrackich).

Kto spojrzy na mapę Otwocka i przez chwilę zastanowi się, nad rozmieszczeniem ilości kandydatów w każdym okręgu, odejdzie po niedługim badaniu i analizowaniu z lekkim uśmieszkiem na twarzy. Procent ludności do liczby kandydatów – jeśli się nie mylę! – jest nie współmierny. Okręg I wybiera bowiem 7 radnych, okręg II – 6 radnych, okręg III (miasteczko) – zaledwie 3 radnych, okręg IV – 4 radnych, okręg V – 4 radnych – w sumie daje to 24 radnych. Lecz niestety teraz nie ma czasu nad tym się długo zastanawiać zresztą wątpimy czy będzie trzeba jeszcze do tego z czasem powracać…

W I Okręgu Wyborczym zatwierdzono następujące listy kandydatów:
Lista Nr 1 – Polski Komitet Gospodarczy. Na czele figuruje: p. Maria Pieczyńska (nauczycielka).
Lista Nr 2 -Polska Partia Socjalistyczna, Bund i Klasowe Zw. Zawodowe. Na czele figuruje znany działacz robotniczy p. Adam Wyrożębski (emeryt P.K.P.).
Lista Nr 3 – Blok Żydowski. Na czele figurują: pp. Dr Chorążycki i J. Piwko.

W II Okręgu Wyborczym zatwierdzono następujące listy:
Lista Nr 1 – Polski Komitet Gospodarczy. Na czele figuruje p. Jan Zasada (właściciel nieruch.).
Lista Nr 2 – Polska Partia Socjalistyczna, Bund i Zaw. Zw. Klasowe. Na czele figuruje p. Józef Korcz (nauczyciel) .
Lista Nr 3 – Blok Żydowski. Na czele figurują zasłużeni działacze poświęcający się wiele dla spraw żydowskich pp. Dr med. Salamon, M. S. Klingberg, oraz prezes Gminy Żydowskiej M. L. Engelman.

W III Okręgu zatwierdzono następujące listy:
Lista Nr 1 – „Lista bezpartyjna kupców i rzemieślników”. Na czele figuruje p. dr med. Zejlik Flejsyng.
Lista Nr 2 – P.P.S. Bund i Kl. Zw. Zawodowe. Na czele figuruje p. M. Kerszberg (piekarz).
Lista Nr 3 – Blok Żydowski. Na czele figurują pp. prezes J. Wolrauch (nauczyciel) i apl. adw. Churgin. W IV Okręgu Wyborczym zatwierdzono następujące listy:

Lista Nr 1 – Polski Komitet Wyborczy. Na czele figuruje p. Leon Lewiński.
Lista Nr 2 – Polska Partia Socjalistyczna, Klasowe Zw. Zawodowe i Bund. Na czele figuruje niestrudzony działacz sprawy robotniczej i socjalizmu polskiego Antoni Baryka (emerytowany ławnik m. st. Warszawy).
Lista Nr 3 – Blok Żydowski. Na czele figurują pp. dr Bergenbaum, Nachman Grynberg, Kurtz i Szezeczynowicz.

W V Okręgu Wyborczym zatwierdzono następujące listy:
Lista Nr 1 Polski Komitet Gospodarczy. Na czele figuruje Józef Kociszewski (przemysłowiec).
Lista Nr 2 Polska Partia Socjalistyczna, Bund i Klasowe Związki Zawodowe. Na czele figuruje Stanisław Piszczałkowski (pracownik P. K. P.).

W spisie wyborów na I okręg upoważnionych do głosowania jest 2789 osób, w II Okręgu głosować może 2740, w III Okręgu 1382, w IV Okręgu 1794, w V Okręgu 1433 osób – czyli razem 10.138.

INSTRUKCJE

1. Głosuje się na nazwiska, a nie na numerki.
2. Każdy wyborca winien złożyć do urny jedną kartę wyborczą.
3. Na karcie wyborczej winno znajdować się tyle różnych nazwisk, ile mandatów przypada na dany Okręg:
Okręg Nr I – 7 nazwisk
Okręg Nr II – 6 nazwisk
Okręg Nr III – 3 nazwiska
Okręg Nr IV – 4 nazwiska
Okręg Nr V – 4 nazwiska
4. Na karcie wyborczej umieszcza się tylko nazwiska kandydatów, które znajdują się na plakatach Komisji Wyborczej dla danego okręgu.
5. Żadnych numerów i oznak karta wyborcza zawierać nie może.

M. Klingberg
Odgłosy Otwocka z 14 maja 1939 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!