Żydowski najazd na Otwock. Nie chcą płacić taksy kuracyjnej

W myśl obowiązujących przepisów o taksie kuracyjnej w Otwocku, każdy przybywający do Otwocka, Śródborowa etc. winien opłacać taksę kuracyjną nawet wtedy, gdy przybywa na jeden dzień do tego uzdrowiska. W okresie świąt na teren Otwocka przyjeżdżają osoby nie tylko na czas świąt, ale bawi tam wiele gości, przybywających do krewnych, do znajomych etc. Na tle tym zachodzą często nadużycia, gdyż wiele osób nie zostaje zameldowanych, a tym samym nie opłaca taksy kuracyjnej, która jest dość wysoka, gdyż wynosi za pierwszy dzień 80 gr. od osoby.

W ubiegłe święta Wielkanocne zarząd miejski w Otwocku zorganizował generalną kontrolę we wszystkich pensjonatach, mieszkaniach prywatnych i. t. p . Ujawniono przy tym b. dużą liczbę niezameldowanych osób, szczególnie w mieszkaniach prywatnych,

Oczywiście olbrzymią większość wśród osób, uchylających się od opłaty taksy kuracyjnej, stanowią Żydzi, którzy specjalnie upodobali sobie Otwock i okolice dla masowych wyjazdów na „odpoczynek” po całotygodniowych oszustwach.

Warszawski Dziennik Narodowy z 23 kwietnia 1938 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!