Letnie mieszkania

Letnie mieszkania. […] Nie w tak dogodnych warunkach znajdziemy się w pobliżu innych kolei żelaznych, z powodu trudniejszej kommunikacyi z ich dworcami. Kolej Nadwiślańska ku Lublinowi ma Wawer, Otwock, Celestynów, wszystkie miejscowości leśne. Dotąd zyskał sobie uznanie tylko Otwock, dzięki zakładowi p. Moes-Oskragiełły i siedzibie artystycznej Andriollego. Tak jeden, jak drugi pourządzali mniejsze i większe wille letnie, gdzie chętnie Warszawiacy się osiedlają, choć dość drogo za nie płacą. Konkurrencyę urządzili im sąsiedni włościanie, odnajmując swe mieszkania znacznie taniej, bo po 30, 50 do 75 rubli za sezon, dodając jeszcze opał i zapewniając lokomocyę od stacyi, jako też dostawę artykułów żywności, w czem okoliczni Żydkowie chętnie im pomagają. […]

Gazeta Warszawska z 20 kwietnia 1888 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!