Obchód w Otwocku

Wśród bardzo podniosłego nastroju odbyło się święto narodowe w Otwocku.

Uroczystość rozpoczęto nabożeństwem, odprawionem o g. 9 rano przez ks. Kontarskiego. Jednocześnie odbyło się nabożeństwo w synagodze. W kościele na nabożeńtwie byli przedstawiciele miejscowej inteligencji żydowskiej, w synagodze zaś delegatem komitetu był dr. Siennicki.

Po nabożeństwie przed kościołem do zebranych przemówił uczestnik 63 roku dr. Michałowski. Następnie odbył się pochód. Pochód, poprzedzony przez młodzież szkół i straż ochotniczą z ul. Kościelnej skierował się na ul Warszawską, gdzie oczekiwał nań kachał z rabinem i delegacją gminy żydowskiej i pięknym sztandarem narodowym. Pochód powitał p. Weltstaub przemówieniem okolicznościowem, kończąc okrzykiem: „Niech żyje Polska”. Odpowiadał sędzia Żaryn. Połączony pochód, w którym brała udział cała ludność Otwocka, przeszedł ulicami: Warszawską, Graniczną, Mickiewicza do lokalu „Spójni”, gdzie imieniem komitetu obchodowego przemówił z pięknie przybranego balkonu p. Kowalski.

W pochodzie niesiono 20 sztandarów różnych organizacji, a trwał on 3 godziny.

Po południu odbył się szereg odczytów. Wszystkie sklepy cały dzień były zamknięte, a warsztaty nieczynne.

Przegląd Poranny z 7 maja 1916 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!