Szanowny Panie Redaktorze!

W nr. 40 „Przeglądu Porannego” była umieszczona wzmianka p. t. „Wykrycie fałszerstwa wyborczego”, z której wynika, że w Otwocku jakoby wykryto wśród żydów fałszerstwo paszportów w związku z odbywającemi się tam wyborami do Rady Miejskiej.

Ponieważ treść wzmianki tej nie odpowiada rzeczywistości i niesłusznie rzuca cień na miejscową ludność żydowską, Żydowski Komitet Wyborczy w Otwocku – najuprzejmniej prosi Sz. Pana Redaktora o łaskawe zamieszczenie w poczytnem Jego piśmie następującego wyjaśnienia.

Podług obowiązującej ordynacji wyborczej do kurji I-ej należą ci, którzy trudnią się handlem i rzemiosłem, ale tylko samodzielni przedsiębiorcy – subiekci zaś handlowi, czeladnicy i w ogóle wszyscy pracujący u kogoś należą do kurji III-ej.

Miejscowa komisja wyborcza postanowiła jednak kierować się tylko paszportem niemiecki i wszystkich którzy mieli w paszporcie tym oznaczony zawód: „Handler” zaliczono do kurji I-ej, bez względu na to, że osoby te przedstawiły zaświadczenie, że są subiektami lub robotnikami. Wobec tego niektórzy żydzi z tej kategorji wyborców zwrócili się z odpowiedniemi zaświadczeniami do Urzędu Paszportowego z prośbą o zaznaczenie wymienionego w paszporcie zawodu „Handler” na właściwy ich zawód: „subiekt”, „robotnik” i t. p. Co też zostało uwzględnione i paszporty odpowiednio poprawione, ale nie przez samych wyborców, tylko przez kompetentną instytucję urzędową, nie może więc być mowy o żadnem oszczerstwie.

Miejscowa komisja wyborcza po wyjaśnieniu tej sprawy wszystkich wyborców z poprawionemi paszportami wniosła na odpowiednie listy wyborcze, co chyba najlepiej świadczy o braku jakiegokolwiek nadużycia.

            Łączymy wyrazy prawdziwego szacunku i poważania.

            Żydowski Komitet Wyborczy w Otwocku.

W. Jabłoński i L. Kahan.
Przegląd Poranny z 18 lutego 1917 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!